Evo logo
Vitec Molntjänst
support Servicecenter

Rikshem AB

Första gången Windowsapplikationerna startas tar det någon minut och en genväg placeras på skrivbordet.

Denna genväg används för att snabbt starta programmet framöver.

Dina applikationer

Hyra

Desktop/Win

Teknisk förvaltning

Desktop/Win

Tf-app (PWA)

Webb

Energiuppföljning

Desktop/Win

Verksamhetsanalys

Desktop/Win

Online

Webb

Marknad

Webb

Mina sidor - Portal

Webb

Kunskap

Webb